Monolith Quattro Fettfrysning | Revivekliniken i Stockholm


Fettfrysning - Monolith Quattro

Vi på Revivekliniken är extra stolta över att vara den första kliniken i Stockholm med Monolith Quattro – nästa generations fettfrysningsmaskin. Ta tillfället att få bort över ödigt fett runt bål, ben och armar m.m. hos oss.

Denna nya generationens maskin behandlar 4 områden samtidigt – dvs. 4 gånger mer än andra maskiner som idag finns på marknaden. Den gör det möjligt att komma i form på ett snabbare och ektivare sätt!

Hur fungerar fettfrysning?

Med 4 applikatorer skapas vacuum- och nedkylning samtidigt (kontrolleras oberoende av varandra) som placeras på de områden som ska behandlas; mage, lår, armar m.m. Cryolipo™-applikatorn skapar ett vacuum som reducerar blodflödet (temporärt) på behandlings-området, avmobiliserar fettvävnaden och isolerar det behandlade området från omgivande vävnad. LED laser skyddar hudytan under hela nedkylningen.

Under den 30 till 50 minuter långa kylfasen (beroende på vilket området som behandlas) kristalliseras (fryses) fettcellerna och genomgår apoptos (celldöd). Då bryts cellmembranet ner och frigör lipiderna ut till det lymfatiska systemet. Lipiderna transporteras bort av patientens naturliga metabolism. Behandlingen är säker och är helt utan biverkningar – varken på huden eller omgivande vävnad. Endast de subkutana fettcellerna förstörs under behandlingen pga dess känslighet mot låga temperaturer. Efter avslutad Cryolipo™-behandling påbörjas en 1 – 3 månaders naturlig egen kroppsprocess som skapar ett naturligt slutresultat. Mellan 25 och 28 % av fettcellerna i det behandlade området kommer att försvinna efter en Cryolipo™-behandling.

Effekten av Cryolipo™-behandlingen kan förbättras ytterligare genom att använda Lipolaser och kraftfull lågfrekvent kavitation före- och efter varje behandling. Detta ökar nedbrytningen av fettcellerna, förbättrar lymfdränaget och förstärker hudens uppstramning och elasticitet. Behandlingen kräver ingen form av bedövning och patienten kan återgå till normala aktiviteter direkt efter behandlingen – ingen ¨downtime¨.

Fettceller kristalliseras (fryser) under en Cryolipo™-behandling.

Fettceller är betydligt mer sensitiva till låga temperaturer än omgivande vävnad. Efter att fettceller exponerats för temperaturer under noll grader C under en längre tid så kristalliseras (fryser) de och smälter.
När fettceller smälter övergår de till apoptos (celldöd) vilket innebär att fettet i dessa döda och skadade celler frisätter lipider. Dessa lipider konverteras antingen till blodsocker av levern – vilket reducerar sötsug och allmän aptit – eller avlägsnas från kroppen genom normal metabolism. De förstörda fettcellerna kan aldrig återskapas, vilket gör att uppnådda resultat är bestående. De flesta upplever en klart minskad aptit efter behandlingarna, som kan vara upp till flera veckor efter, viket kan hjälpa till att göra bestående förändringar av livstil och vanor – och därigenom behålla resultaten som uppnåtts.

Eftersom fettcellerna löses upp sakta och gradvis, klarar huden vanligtvis att dra sig samman och slutresultatet blir mer naturligt än med traditionella, invasiva metoder för fettborttagning.

 

Välkommen att kontakta oss på Revivekliniken för en kostnadsfri konsultation och prisuppgift.