THE STORY OF FIFI & Revivekliniken

Hej på er! 

Det är jag som är Fifi. Jag kom till Sverige 1989 från Paris. På den tiden så var skönhetsbranschen inte så utvecklad när det gäller skönhet och dofter. Jag hade väldigt svårt att hitta ett arbete inom det här området. Då bestämde jag mig efter att ha jobbat som konsult på Estée Lauder och Lancome, att nu är jag redo att ha mitt eget. Jag började att resa jorden runt för att titta ut unika och speciella produkter som jag skulle vilja sälja till andra. Jag hade en stor framtidsvision. Jag ville föra hit unika produkter närmare och till Skandinavien.
Sedan 21 år tillbaka har jag rest runtom i världen i jakt på nischade märken som hade en unik doft och gav en wow-känsla. Det tog flera år innan Skandinavien upptäckte dessa dofter och verkligen fick smak för dom. Reviveklinikens resa tog 15 år innan fler började upptäcka dessa speciella och nischade dofter - och med det en upptäckt om vad det hela handlar om.

"Jag la ner mitt hjärta och själ i att förmedla känslan av exklusivitet, unikum."

Det är min passion att ge en unik upplevelsen till andra: att upptäcka fantastiska produkter, som dom vi säljer idag. Efter 21 år har jag byggt ett stort team. Ett team som verkligen har förstått innebörden av den här resan och de produkter vi erbjuder till våra kunder. Det här är min story, och jag kan slutligen säga att jag är lika passionerad idag och stolt över det jag har byggt. Jag är så glad över att ni finns här och ser detta.

För mig är alla kunder lika värda. Att ta hand om en kund betyder inte bara utseende, utan man måste också väga in insidan och hjälpa till så mycket man kan. Jag försöker alltid se helheten hos kunden och frågar hur kunden mår, hur de äter, hur mycket vatten de dricker.

"Vad är egentligen skönhet? Det är både på insida och utsida. Men det handlar inte bara om att använda produkter på huden, utan också att kunna må bra, sova bra, äta bra för att kunna få en helhet. Det är helheten vi vill åt."

Ni som har upptäckt Revivekliniken har verkligen sökt dig hit för att du upptäckt Biologique Recherche. Om man nu skulle titta på Biologique Recherche: det är verkligen hudvården jag älskar allra mest. Jag har arbetat med hundratals andra hudvårdsprodukter. Det är väldigt stort för mig: det är äkta. Under hela min resa har jag aldrig hittat eller träffat på några andra produkter som Biologique Recherche. De håller verkligen vad de säger. Det gör mig väldigt stolt att jag kan dela detta med er. Jag vill att ni ska känna samma som jag.

Jag är så lycklig att jag har hittat dessa produkter. Äntligen, efter så många år. Biologique Recherche är verkligen det jag använder varje dag och jag hoppas också att ni kan upptäcka alla goda egenskaper hos produkterna.

Tack!


In English:

Hi there!

I'm Fifi!
I came to Sweden in 1989 from Paris. At that time, it was not so developed in terms of beauty and scents here. I had a very hard time finding a job in this area and then I decided, after working as a consultant for Estee Lauder and Lancome, that now I am ready to run my own buisness. I started traveling the world looking at unique and special things that I would like to take care of, sell to others and I really had a big vision. My vision was to bring lots of unique products to Scandinavia.

21 years ago I started working with CREED. Unique scents that I brought here from France. That journey is unique. I met Olivier Creed. I did not have a direct meeting, but I went there and we got a collaboration based on a handshake more or less. I got the distribution for the entire Scandinavia. It started like that!
I started by bringing in CREED to NK and that's how my story began.
I continued to travel the world in search of more niche brands that smelled good, unique and gave a wow feeling. The idea of ​​taking it to Scandinavia came back, which I also did considering all the products I offer today. It took many years before the Scandinavians discovered these scents and really got a taste for these products. This journey took 15 years before everyone started to discover these special, niche scents and with it a discovery of what it's all about.

I put my heart and soul into conveying the feeling of exclusivity, unikum.

It is my passion to give that experience to others: to discover these amazing products. And now, after 21 years, I have built a great team. A team that has truly understood the meaning of this journey and the products we offer to our customers. This is my story, and I can say this: I am just as passionate today and proud of what I have built. I'm so glad you're here and see this.

To me, all customers are equal. Taking care of a customer not only means appearance, but you must also look at the inside and help as much as possible. I always look at the customer and ask how the customer feel, how they eat, how much water they drink.

What exactly is beauty? It is both inside and out. But it is not just about using products on the skin, but also being able to feel good, sleep well and eat well.

You who are watching this have really come here because you discovered Biologique Recherche. If you were to look at Biologique Recherche: it really is the skin care I love the most. I have worked with hundreds of other skin care products. It's very big for me: it's genuine. Throughout my journey, I have never found or come across any products like Biologique Recherche. They really agree with what they say. It makes me super proud that I can share this with you.
I want you to feel the same as I do.

I am so happy that I have found these products. Finally, after so many years. Biologique Recherche is really what I wear every day and I also hope that you will discover it too.

Thank you.

Lämna en kommentar

Vi kommer behöva moderera din kommentar innan den publiceras

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


You may also like

Se all
Example blog post
Example blog post
Example blog post