Vad är kollagen?

Från 25 års ålder inleds de första tecknen på vårt naturliga åldrande.

Det är i denna ålder som huden börjar förlora kollagen, elastin och hyaluronsyror, vilket påverkar hudens naturliga arkitektur. 

1 % i taget

Från 25 års ålder börjar huden förlora 1 % kollagen per år. Det är därför inte särskilt konstigt att förändringen inte syns från första dagen som 25-åring, än mindre under de närmsta åren. Tappet av kollagen sker gradvis, men kan snabbas upp av överdriven solexponering, tobak och luftföroreningar. 

Åldrandet i sig innebär att den cellulära förnyelsen saktar ner och så även produktionen av kollagen och elastin: två nyckelmolekyler till hudens arkitektur och det vi upplever som fyllighet. De sjunkande nivåerna av hyaluronsyror som finns naturligt i huden är också en bidragande orsak till en synligt åldrad hud där hyaluronsyrorna bidrar med volymen. Förlorade nivåer av hyaluronsyror innebär att huden blir hängigare. 

Känsligare epidermis

Keratinocyterna utgör ca 85% av epidermis tillsammans med melanocyter (pigment), Langerhans-celler (immunförsvar) och Merkel-celler (sensoriska receptorer). Med åren blir skyddsbarriärens funktion allt mer skadad med torr, åldrad och grov hud som följd. Detta beror på att huden har allt svårare att behålla fukten, en naturlig följd av att hudens avtagande förmåga att förnya sig.

Denna förnyelse är en balansgång mellan produktion av nya keratinocyter celler och bortforsling av gamla celler. Förutsättningen för att detta ska vara möjligt är att bildningen av nya keratinocyter håller samma tempo, men med stigande ålder sjunker denna aktivitet i huden. Ju lägre nivå av keratinocyter och istället högre nivå av döda hudceller, desto sämre blir hudens elasticitet, volym och form. 

Tunnare dermis 

Dermis, som står för 90% av hudens tjocklek, är uppbyggd av 80% vatten men också det viktiga elastinet. I detta lager av huden finns också kollagen och fibroblaster som står för tillverkning av de två molekylerna. Att huden blir tunnare med åren beror på förlorade nivåer av elastin och kollagen som följd av att fibroblasternas produktionsaktivitet går ner. Ytterligare en effekt blir att dermis får det svårare att behålla sin ursprungliga vattennivå, och huden blir torr. 

Faktorer som spelar in

Vår huds naturliga åldrande är en komplex process där många interna såväl som externa faktorer spelar in. Vi börjar med de interna: cellerna. 

Kollagenets roll 

Uppskattningsvis en fjärdedel av den mänskliga kroppens massa är uppbyggd av kollagen, ett fiberprotein som är själva grunden för våra organs solida strukturer. Kollagen är också en grundläggande komponent i den mänskliga hudens och skelettets struktur. Formen påminner om tunna, långa fibrer (fibriller) som flätats samman i spiralformade kedjor (så kallade polypeptida kedjor). Det finns ungefär 28 olika typer av polyppetida kedjor som återfinns i våra ligament, senor och i huden. 

Med tiden blir kollagenets nedbrytning större än kollagensyntesen. I en mogen hud är kollagenet betydligt tunnare än i en ung hud, samt att det blir sämre organiserat rent strukturellt. När kollagenet blir sämre strukturerat och dessutom minskar i volym så lägger det sig i veck, vilket till slut orsakar rynkor/linjer, hängig hud och sämre elasticitet. Då kollagenet spelar en viktig roll i tillverkningen av elastin och hyaluronsyror bidrar lägre nivåer av kollagen till rynkor och linjers uppkomst ytterligare. 

Elastinets roll

Huden, blodkärlen, lungorna och senorna är beroende av en flexibilitet för att kunna fungera optimalt. Det är här elastinet kommer in i bilden med sitt täta nätverk av fibrer i flexibla kroppsdelars celler. Dessa fibrer är uppbyggda av elastin och fibrillin. Elastin är ett extremt hydrofobiskt protein. Fibrernas komposition består av korta sekvenser av elastin som binds samman av lysin. Fibrillin är en molekyl som utsöndras av fibroblasterna, och spelar en viktig roll i hur cellernas komposition hålls samman. Precis som kollagensyntesens omfattning sjunker med åldern, sjunker även produktionen av fibrillinet. Detta innebär att huden får det svårare att bibehålla sin elasticitet och motståndskraft med tiden. 

Hyaluronsyrans roll 

Hyaluronsyran är den största glykosaminoglykanen (långgrenad polysackarid) i hudcellernas nätverk. Den förser huden med elasticitet, täthet och smidighet. Redan under embryofasen i en graviditet bildar hyaluronsyran en skyddande hinna runt embryots blastocyst (en sorts blåsa). I takt med att celldelningen sätter fart ökar också mängden hyaluronsyra. Mer än 50% av kroppens totala mängd av hyaluronsyra. 

Hudens förmåga att bibehålla vatten är högst beroende av hyaluronsyran som kan liknas vid en svamp: den kan absorbera så mycket som 1000 gånger sin egen vikt i vatten. När nivåerna av hyaluronsyra sjunker med åldern så får huden det därför svårare att bibehålla sina tidigare nivåer av fukt och elasticitet. 

Hudens egna återfuktare (Natural Moisturizing Factor)

I hudens hornlager finns en avancerad sammansättning av aminosyror, mjölksyror, urinämnen, sackarider och mineraler. Likt hyaluronsyran påminner sammansättningen om svampar. Deras uppgift är är att samla in och bibehålla vatten, en avgörande del för att huden ska upprätthålla en fuktnivå där övriga funktioner inte ska störas ut av vattenbrist. 

Yttre faktorer som spelar in 

Hudens viktigaste funktion är att den skyddar oss mot yttre faror, men den är också mycket känslig för yttre faror. Dessa faktorer genererar fria radikaler som orsakar oxidativ stress. Fria radikaler kan störa ut friska celler, men även få sjuka celler att attackera friska celler när de är för många för hudens immunförsvar att hantera. Förutom att de friska cellernas membran skadas kan de fria radikalerna också påverka cellens DNA. 

Exponering av UV-strålar

D-vitamin spelar en viktig roll i vårt mående, men vi behöver bara 10 minuter per dag i solen för att tillverkningen av D-vitamin ska sätta fart. När solandet upprepas frekvent under längre perioder och utan solskydd uppstår ett fenomen som heter photo-aging, det vill säga ett allt för tidigt skede av åldrande i huden. Detta kan ta såväl synlig form (som rynkor, hyperpigmenteringar etc) som skador som inte syns för blotta ögat. Det som styr hur pass känslig just din hud är beror på vilken fototyp din hud har. Personer med ljus hy och blont hår är betydligt känsligare än en person med olivfärgad eller mörkare hy.

Förutom att intensitet och tid som spenderas i solen spelar in i din huds fototyp, avgörs också hur pass mycket du har exponerats för sol redan som barn då din fototyp får sin grund där. Huden har ett sorts minne för mängden av solexponering, vilket pågår livet ut. 

Effekten som UV-strålarna innebär, framförallt för personer med känsligare fototyper, är att hudcellernas membran skadas. Ett skadat membran innebär att DNA:t påverkas, vilket i sig bidrar till en degradering i cellernas funktion och arbete. Tillverkningen av kollagen och elastin sjunker, dessutom hamnar melaninet (hudens naturliga skydd mot UV-strålar) i obalans. Det är i det här skedet huden åldras snabbare än normalt, och pigmentfläckar uppstår som följd av en överproduktion av melanin. 

Andra faktorer som spelar in 

Hudens naturliga åldrande kan ta en betydligt högre takt av faktorer i vår närmiljö, men också hur vi behandlar kroppen ur ett livsstilsperspektiv. Stress, rökning, alkohol, luftföroreningar, en näringsfattig kost. Allt detta spelar in i allra högsta grad för hur vår huds motståndskraft och möjlighet till regenerering. T.ex. kan rökning innebära att huden tillverkar elastin av sämre kvalitet än normalt och rentav förstöra kollagenet. 

Creme Collagene 

Nya Creme Collagene, som ersätter tidigare Creme Collagene au Marin, är en restrukturerande och intensivt återfuktande kräm med tre aktiva plattformar. 

Förstärkande plattform

En tripeptid gjord av sekvenserande kollagen. Genom att stimulera fibroblasterna boostas kollagensyntesen. Den stimulerar även syntesen av makromolekyler i hudens bindvävnad, och av tillverkningen av hyaluronsyror. Hudens volym ökar, förlorad struktur byggs upp och en hälsosam fuktnivå byggs upp. Skador orsakade av ålder, sol eller miljö läks bort tack vare att epidermis får tillbaka en förlorad funktion. 

Även glykopeptider från sojabönor hjälper till med kollagensyntesen för att på sikt öka hudens motståndskraft och elasticitet. Hudens mikrorelief slätas ut och rynkorna jämnas ut. 

Återfuktande plattform 

Vitamin B är en vattenlöslig vitamin och är en nyckelfaktor i hudens kemiska processer. Den stimulerar hudens cellulära förnyelse och även tillverkningen av keratin. Utöver detta har B-vitamin en stabiliserande egenskap för hudbarriären med minskad vattenförlust som effekt, samt är en antioxidant mot fototypiskt åldrande. 

Utöver vitamin B innehåller Creme Collagene också en imiterad version av hudens naturliga återfuktare, NMF för att hjälpa huden att bygga upp fukten i hornlagret i en torr och/eller åldrad hud. 

Regenererande plattform

Centella Asiatica, även kallat tigergräs, är en klätterväxt från Indien, men hittas även i tropiska regioner. Den stimulerar fibroblasternas kollagensyntes och motverkar åldrande kopplat till oxidativ stress. Förutom dessa egenskaper är den också lugnande och läkande. 

Jästextraktet i denna plattform bidrar till att hudens återfår sin förlorade motståndskraft. Jäst passar utmärkt för hud i obalans, som till exempel akne eller oljig/torr hud tack vare sina balanserande och renande egenskaper. För en åldrad hud innebär detta att får en jämnare och klarare utstrålning. 

Denna regenerande plattform innehåller Biologique Recherches Phyto-Complex, en sammansättning av botaniska komplex av bland annat björk och murgröna. 

KÖP CREME COLLAGENE HÄR 

Lämna en kommentar

Vi kommer behöva moderera din kommentar innan den publiceras

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


You may also like

Se all
Example blog post
Example blog post
Example blog post