Urmodern till kollagen

Tänk dig ett litet plankton som inte utvecklats på över 600 miljoner år. Ett uråldrigt plankton där evolutionen stått stilla. Här hittar vi källan till kollagener: kollagen Typ 0.

Kort introduktion

Vår hud består av flera lager. Dessa lager hålls samman med ett avancerat membran. Förutom huden i sig består även detta membran av olika typer av kollagener.

Fram tills 25 års ålder producerar huden som mest kollagen. Därefter tappar vi ungefär 1% kollagen per år. Ju längre detta pågår desto svårare får membranet att hålla samman hudens struktur. Samtidigt sjunker även produktionen av nytt kollagen. På sikt förlorar huden sin volym och elasticitet när kollagennivåerna sjunker och membranet tappar strukturen. 

Biologique Recherche har forskat i hur olika kollagener spelar in i vår huds naturliga åldrande. Baserat på de nya kunskaperna har de tagit fram ett helt nytt serum som innehåller ett patenterat kollagen som heter Typ 0. Detta kollagen sätter fart på hudens egna produktion av kollagen samtidigt som det i sig innehåller detta kollagen. Serumet ger huden en möjlighet att få tillbaka tappad kontur och fyllighet i takt med att membranet får ny styrka.

 

Längre introduktion

1% per år

Under våra första 25 år bildar kroppen som mest kollagen. Därefter tappar kroppen ungefär 1% av de naturliga reserverna av kollagen. Överdriven exponering för UV-strålar kan i sig skada kollagenets strukturer, vilket i sig påskyndar det naturliga åldrandet av huden. I en mogen hud är kollagenet både lösare och sämre strukturerat. I det här stadiet uppstår första tecknet på linjer och rynkor.

28 olika kollagener

Kollagen ingår i en familj av strukturella proteiner vars huvudfunktion är att bidra med en mekanisk motståndskraft mot rörelser. Samtidigt måste också vävnaden hållas mjuk och fast, vilket kollagen spelar en viktig roll i att upprätthålla. Kollagen ingår givetvis i andra viktiga processer som t.ex. cellernas ömsesidiga förmåga att binda sig till varandra och hur celler förflyttar sig i kroppens vävnader. 

I den mänskliga kroppen förekommer 28 olika typer av kollagener med i sig egna biologiska funktioner som varierar brett. Den gemensamma nämnaren är att alla dessa typer delar samma grundstruktur av glyciner och två olika typer av aminosyror. Tillsammans bildar de kedjor av fler än 1000 aminosyror vars strukturer ger kollagenet sin unika funktion. 

2 typer

Kollagener delas upp i två grupper, fibrillära och icke-fibrillära kollagener. I enklare termer kan det beskrivas som kollagenets förmåga att tråda sig. Ett trådat kollagen är en vital del i kroppens bindvävnader. Dessa kallas för Typ 1 och Typ 3-kollagener och utgör hela 90% av hudens totala mängd kollagener. Tillsammans upprätthåller de bland annat hudens motståndskraft. 

Hur är det då med kollagenerna som inte trådar sig? Först och främst beror deras oförmåga till trådning på störningar i deras kedjor av aminosyror. Detta öppnar för att de kan bygga mer avancerade strukturer där flera kollagener kan kombineras i ett. Medan fibrillära kollagener står för den viktiga strukturen i huden, så står icke-fibrillära kollagener för bland annat celltillväxt och kommunikationen mellan kroppens celler. 

Ett ankare mellan olika hudskikt

Epidermis och dermis är tätt förankrade med varandra tack vare en komplex struktur som kallas det epidermala basmembranet (DEJ). I detta skikt pågår många avancerade biologiska processer. En viktig process är cellförnyelse och även återuppbyggnad av DEJ. Här hittar vi typ 4 och typ 7-kollagener utöver de fibrillära kollagenerna typ 1 och typ 3. 

Skillnaden på ung och mogen hud

I en ung hud är DEJ vågigt. Kollagenet är välstrukturerat och fyller ut den hud vi ser med blotta ögat. Med tidens gång plattas membranet ut och kollagenet tappar sin struktur. Bindväven som tidigare hållit kollagenet på plats gör huden tunnare och känsligare för yttre aggressioner. Till slut faller strukturen samman och huden börjar tappa kontur och fyllighet. I detta skede sjunker också hudens egna regenerering av nya celler, precis som i resten av kroppen. Det är nu rynkor och linjer börjar uppstå, just för att kollagenet dels delas upp men också får svårare att hålla upp den tidigare strukturen. 

Tidigare studier spelar in

BR har i tidigare studier kommit fram till att typ 7-kollagener är särskilt viktiga för läkningar av sår. Dessa står för en stor del av uppbyggnaden av membranet som i sin tur lägger grunden för hur jämn huden blir efter ett sår. Det i sig har lett till nya rön kring vikten av typ 7 och även typ 3-kollagener för en fylligare hud senare i livet. Genom att upprätthålla nivåerna av dessa kollagener fördröjs det naturliga åldrandet som sjunkande kollagennivåer innebär. 

Vad Biologique Recherche har kommit fram till

Serum Collagene Originel är ett resultat av Biologique Recherches forskning kring hur mogen hud kan få tillbaka förlorad struktur och volym. De har särskilt fokuserat på DEJ:s roll i det hela och vad en uppbyggnad av den innebär för hudens synliga utseende. 

The mother of collagens 

Strax utanför Frankrikes nordliga del av sydkusten har ett primitivt plankton hittats. Det har inte genomgått någon evolution de senaste 600 miljoner åren. I sin renaste form innehåller detta plankton ett kollagen. Just på grund av att planktonet inte utvecklats alls är kollagenets molekylära strukturer oförändrade. Biologique Recherches forskning har visat på att dessa strukturer är själva urmodern till den mänskliga kroppens kollagener. 

Detta planktons kollagener har deriverats på marinteknologisk väg och är patenterat. Förutom att in vivo-testerna har visat att hudens egna produktion av kollagen typ 7 och typ 4 ökar så förbättras också själva integriteten hos DEJ. 

Övriga ingredienser

Förutom kollagen typ 0 innehåller serumet också peptider från sojabönor och extrakt från Sileneblomman. 


Leave a comment

Your comment will be moderated before publishing

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy . Användarvillkor gäller.


You may also like

See all
Example blog post
Example blog post
Example blog post