Vad är Cryo-Cabin, även kallad WHOLE BODY CRYOTHERAPY (WBC)?

WBC innebär korta exponeringar i lufttemperaturer under -100 ° C. Detta aktiverar kroppens naturliga helande förmågor och frigör olika hormoner och enzymer i processen som hjälper kroppen. Behandlingsmetoden härstammar från Japan 1978 när Dr. Yamaguchi började använda frys-behandlingar med kort varaktighet på sin patients hud, för att behandla reumatoid artrit som smärtstillande. Samma princip har sedan utvecklats i Europa, som kallas “Cryo-Cabins” för att behandla hela kroppen på ett effektivt sätt.

Behandlingen tar 3 minuter och kan nå ner till -160 C. Varje session ger många hälsofrämjande fördelar, vid exempelvis:

* Postkirurgisk läkning
* Astma
* Inflammation i leder
* Hormonbrist
* Depression
* Trötthet
* Minskar mängden mjölksyra i blodet efter träning
* Hudsjukdomar som allergier och psoriasis

Genom att agera på det autonoma nervsystemet och balansera kroppen, motverkar cryo-terapi pressen i det dagliga livet så som stress, sömnlöshet och huvudvärk. På så vis kan det minska ångest och depression.   Studier har visat att regelbundna cryo-cabin sessioner har varaktiga positiva effekter, inklusive en minskning av stresshormonet kortisol. Ju mindre kortisol du har i ditt blod desto bättre känner du dig, med ett jämnare humör. Lägre kortisol plus en tillströmning av endorfiner och serotoniner (de glada hormonerna) ger en allt bättre livskvalitet.

De extremt låga temperaturerna vår cryo-cabin når, ger ett fantastiskt fysiologiskt svar på kroppen. För att hålla en genomsnittlig temperatur går nervsystemet genom en process som kallas vasokonstriktion – drar ihop artärer och blodkärl. Detta minskar inflammationer och mer av kroppens blod kvarstår i kroppens kärna. Det extra-syresatta blodet skickas sedan runt ut i kroppen som ökar energin. När blodet aktiveras med syre, främjas cellutbyte vilket bidrar till eliminering av toxiner. I och med att behandlingen hjälper till att minska inflammation så minskar smärta och kroppen kan läka samt förebygga skador skador effektivare, med förbättrad muskelåterhämtning. Det förbättrar också kollagen och elastin bildningen i huden som ger en mjuk och len hudyta.

Cryo-terapi verkar på muskulär och kardiovaskulär nivå, så när den tillämpas före intensiv träning ökar den fysiska prestandan och motståndet mot utmattning. En WBC-session kan bränna från 300 till 800 kalorier, beroende på varje persons fysiologiska egenskaper. När blodflödet ökar så frigörs naturliga enzymer, näringsämnen och hormoner så att idrottaren kan uppnå större kraft, högre hastighet och större motståndskraft mot trötthet. Tack vare frisättningen av endorfiner och neuropeptider från en WBC-behandling, upplever du en känsla av nöjdhet och lugn. Det hjälper till att hålla dig motiverad med positiv inställning.

Vid köp av klippkort på 9 ggr bjuder vi på den 10e.

Pris: 700 kr/gång